Obsah

Zpět

Usnesení

 

 

Usnesení zastupitelstva Obce Velečín z veřejného zasedání č. V/2017

konaného 3. 11. 2017 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

35/2017 Schválení programu

pro 4, proti 0, zdržel se 0

36/2017 Výběr dodavatele prací – Oprava asfaltových povrchů chodníků a ostatních ploch na návsi v obci Velečín – fa. Froněk , cena 368 514,90 Kč

pro 4, proti 0, zdržel se 0

37/2017 Vyhláška o zákazu podomního prodeje

pro 0, proti 3, zdržel se 1

38/2017 Koupě pozermku p.č.1278/16 od PÚ za 8150,- Kč

pro 4, proti 0, zdržel se 0

39/2017 Systém náležité péče

pro 4, proti 0, zdržel se 0

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

  • rozpočtová opatření č. 7,8/2017

 

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

Přítomni:

 

Lenka Valešová

 

Marcela Zápotocká

 

Jiří Kratochvíl

 

Jiří Žák

 

Omluveni:

 

Václav Pragr

 

 

Vyvěšeno: 3. 11. 2017

Sejmuto: 19. 11. 2017

Vyvěšeno na el. desce: 3. 11. 2017

Sejmuto z el. desky: 19. 11. 2017 Lenka Valešová – starostka obce

 

 

 

Vyvěšeno: 3. 11. 2017

Datum sejmutí: 19. 11. 2017

Zodpovídá: Lenka Valešová

Zpět