Obsah

Zpět

Usnesení VI/2017

Usnesení zastupitelstva Obce Velečín z veřejného zasedání č. VI/2017

konaného 29. 12. 2017 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

40/2017 Schválení programu

pro 5, proti 0, zdržel se 0

41/2017 Poskytnutí odměny za fci zastupitele p. Lili Chudé od 1. 1. 2018

pro 5, proti 0, zdržel se 0

42/2017 Rozpočet na rok 2018 – vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 1 350 072,-

pro 5, proti 0, zdržel se 0

43/2017 Střednědobý výhled rozpočtu 2019- 2020

pro 5, proti 0, zdržel se 0

44/2017 Podání žádosti KÚ – Obnova venkova – výměna oken a dveří v KD

pro 5, proti 0, zdržel se 0

45/2017 Změna lesního hospodáře

pro 5, proti 0, zdržel se 0

46/2017 Minimální výši odměny pro starostku dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

pro 4, proti 0, zdržel se 1

47/2017 Příspěvek p. Nové na provoz pojízdné prodejny

pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

- mandát p. Lili Chudé

  • zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje

  • rozpočtová opatření č. 9/2017

 

Zastupitelstvo ukládá:

 

- finančnímu a kontrolnímu výboru provedení kontrol do konce měsíce ledna 2018

 

Přítomni:

 

Lenka Valešová

 

Marcela Zápotocká

 

Lili Chudá

 

Jiří Kratochvíl

 

Jiří Žák

 

Omluveni:

 

 

 

 

Vyvěšeno: 29. 12. 2017

Sejmuto: 15. 1. 2018

Vyvěšeno na el. desce: 29. 12. 2017

Sejmuto z el. desky: 15. 1. 2018 Lenka Valešová – starostka obce

 

 

Vyvěšeno: 29. 12. 2017

Datum sejmutí: 15. 1. 2018

Zodpovídá: Lenka Valešová

Zpět