Obsah

Zpět

Usnesení zastupitelstva II/2018

Usnesení zastupitelstva Obce Velečín z veřejného zasedání č. II/2018

konaného 1. 3. 2018 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

15/2018  Schválení programu

               pro 4, proti 0, zdržel se 0

 

16/2018 Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace

        – dopravní obslužnost na rok 2018 ve výši 1408,00 Kč

              pro 4, proti 0, zdržel se 0

 

3/2018 Mimořádná odměna zapisovateli a členům volební komise

            za II. kolo prezidentských voleb ve výši 1 000,00 Kč

             pro 4, proti 0, zdržel se 0

 

4/2018 Riziko navýšení nákladů za odpadové hospodářství, připojení se k petici

            České asociace odpadového hospodářství

            pro 0, proti 4, zdržel se 0

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

-     rozpočtové opatření č. 1/2018

-     seznámení se s dokumentací vlivů záměru na životní prostředí „Vysokotlakého potrubí – VTL plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda“ podle zákona č. 100/2001 Sb.,

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

---

                                     

 

Přítomni:

 

Jiří Žák

 

Jiří Kratochvíl

 

Lenka Valešová

 

Lili Chudá

 

Omluveni:

Marcela Zápotocká

 

 

 

Neomluveni:

--

 

 

 

 

 

Ve Velečíně 2.  3. 2018

Vyvěšeno: 2. 3. 2018

Sejmuto: 18. 3. 2018

Vyvěšeno na el. desce: 2. 3. 2018

Sejmuto z el. desky: 18. 3. 2018        

                                                                                      

                                                                                               

 

Vyvěšeno: 2. 3. 2018

Datum sejmutí: 18. 3. 2018

Zodpovídá: Lenka Valešová

Zpět