Obsah

Zpět

Usnesení zastupitelstva obce č. I/2018

Usnesení zastupitelstva Obce Velečín

z veřejného zasedání č. I/2018 konaného 29. 1. 2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1/2018 Schválení programu

pro 4, proti 0, zdržel se 0

2/2018 Uzavření smlouvy s f. Marius Pedersen – separovaný, bioodpad a nebezpečný odpad

pro 4, proti 0, zdržel se 0

3/2018 Uzavření smlouvy s f. Autocentrum V&K spol. s.r.o. - komunální odpad

pro 4, proti 0, zdržel se 0

4/2018 Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunál. Odpad č. 1/02018

pro 4, proti 0, zdržel se 0

5/2018 Žádost ÚP – pracovník na údržbu obce

pro 4, proti 0, zdržel se 0

6/2018 Žádost o finanční příspěvek – Aragonit Cheb

pro 0, proti 4, zdržel se 0

7/2018 Žádost o vyvěšení vlajky pro Tibet – spolek Lungta

pro 0, proti 4, zdržel se 0

8/2018 Záměr výstavby plynovodu – VTL Plynovod DN1400

pro 4, proti 0, zdržel se 0

9/2018 Pořízení změny územního plánu a její obsah na návrh oprávněného investora zkráceným postupem za podmínky úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona v platném znění.

pro 4, proti 0, zdržel se 0

10/2018 Podání žádosti o příspěvek NET 4GAS na zeleň ve výši 81 190,-Kč

pro 4, proti 0, zdržel se 0

11/2018 Údržba zeleně – kácení stromů na p.č. 1313/20, 1278/1, 1278/10

pro 4, proti 0, zdržel se 0

12/2018 Podání žádosti o dotaci KÚ – oprava pomníku – ve výši 26 500,-Kč

pro 4, proti 0, zdržel se 0

13/2018 Výběr dodavatele – okna a dveře na KD

f. Calibra Nova – 260 230,-

pro 0, proti 4, zdržel se 0

Vindow Holding – 226 296,-

pro 4, proti 0, zdržel se 0

14/2018 Uzavření smlouvy na dodávku obědů s ŠVP Sklárna

pro 4, proti 0, zdržel se 0

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- rozpočtová opatření č. 10/2017

 

Přítomni:

Lenka Valešová

Marcela Zápotocká

Jiří Kratochvíl                                                          Vyvěšeno: 2. 2. 2018

Jiří Žák                                                                     Sejmuto: 18. 2. 2018

                                                            Vyvěšeno na el. desce: 2. 2. 2018

                                                              Sejmuto z el. desky: 18. 2. 2018

Omluveni: Lili Chudá

Vyvěšeno: 2. 2. 2018

Datum sejmutí: 18. 2. 2018

Zodpovídá: Lenka Valešová

Zpět