Obsah

Zpět

Usnesení zastupitelstva obce II/2017

Usnesení zastupitelstva Obce Velečín z veřejného zasedání č. II/2017

konaného 9. 5. 2017 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

                  12/2017 Schválení programu

                             pro 4, proti 0, zdržel se 0

                  13/2017 Žádost o realizaci polní cesty HPCr2 , převzetí díla a závazek udržovat dílo                             po dobu 5 let

                             pro 4, proti 0, zdržel se 0

                  14/2017 Přijetí dotace od KÚPK program Obnovy venkova – oprava vodní nádrže ve                           výši 100 000,-

                             pro 4, proti 0, zdržel se 0

                  15/2017 Přijetí dotace od KÚPK program Ochrany přírody – úprava zeleně ve výši                               43 698,-       

                             pro 4, proti 0, zdržel se 0

                  16/2017 Nabídku fa. Prostrom na ošetření stromů v Ostrovci ve výši 82 205,-

                             pro 4, proti 0, zdržel se 0

                  17/2017 Nákup 40 židlí od fa.Designový nábytek Plzeň a nákup stolů od fa. Český                               Eben s.r.o.    

                             pro 4, proti 0, zdržel se 0

                  18/2017 Nákup 27 kskontejnerů na biomasu od fa. Zahrada v pohodě

                             pro 4, proti 0, zdržel se 0

                  19/2017 Nájemné za p.č. 1278/16 ve výši 205,-

                             pro 4, proti 0, zdržel se 0

                  20/2017 Závěrečný účet za rok 2016 bez výhrad

                             pro 4, proti 0, zdržel se 0

                  21/2017 Účetní závěrku za rok 2016

                             pro 4, proti 0, zdržel se 0

                  22/2017 Dotaci na provoz pojízdné prodejny do konce roku 2017

                             pro 4, proti 0, zdržel se 0

                  23/2017 Obecně závaznou vyhlášku o školském obvodu č. 1/2017

                             pro 4, proti 0, zdržel se 0

                  24/2017 Pravidla Obce Velečín pro přidělování dotací na domácí ČOV

                             pro 4, proti 0, zdržel se 0                   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

  • rozpočtová opatření č. 2,3/2017

 

Zastupitelstvo ukládá:

            -----

Přítomni:

 

Lenka Valešová

 

Marcela Zápotocká

 

Václav Pragr

 

Jiří Žák

 

Omluveni:

 

Jiří Kratochvíl

 

Vyvěšeno: 11. 5. 2017

Sejmuto: 27. 5. 2017

Vyvěšeno na el. desce: 11. 5. 2017

Sejmuto

Vyvěšeno: 11. 5. 2017

Datum sejmutí: 27. 5. 2017

Zodpovídá: Lenka Valešová

Zpět