Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška KÚ

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území

zde ke stažení

Vyvěšeno: 7. 2. 2018

Datum sejmutí: 25. 3. 2018

Zodpovídá: Lenka Valešová

Zpět