Obsah

Zpět

Volba prezidenta

 

 

 

 

 

Váš dopis značky/ ze dne Naše značky Vyřizuje Ve Velečíně

Zápotocká 13.11.2017

 

 

 

 

Věc: Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

 

 

 

Pro volbu prezidenta ČR stanovuji minimálně čtyři členy volební komise a jednoho zapisovatele.

V obci Velečín je jeden volební okrsek se sídlem v budově OÚ Velečín, Velečín 49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Valešová

starostka obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 23. 11. 2017

Vyvěšeno na el. desce: 23. 11. 2017

Sejmuto: 12. 1. 2018

Sejmuto na el. desce: 12. 1. 2018

Vyvěšeno: 23. 11. 2017

Datum sejmutí: 12. 1. 2018

Zodpovídá: Lenka Valešová

Zpět