Obsah

Zpět

Volby

 

 

 

 

 

Váš dopis značky/ ze dne Naše značky Vyřizuje Ve Velečíně

Zápotocká 11. 8. 2017

 

 

 

 

 

 

 

Věc: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané

ve dnech 20. a 21. října 2017

 

 

 

 

Pro volby do Poslanecké sněmovny stanovujeme minimálně čtyři členy volební komise a jednoho zapisovatele. V obci Velečín je jeden volební okrsek se sídlem v budově OÚ Velečín,  Velečín 49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Valešová

starostka obce

 

 

 

Vyvěšeno: 11. 8. 2017

Datum sejmutí: 20. 10. 2017

Zodpovídá: Lenka Valešová

Zpět