Obsah

Zpět

Volby

 

 

 

 

Váš dopis značky/ ze dne Naše značky Vyřizuje Ve Velečíně

Zápotocká 22. 9. 2017

 

 

 

 

Věc: Volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 20. a 21. 10. 2017

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb

 

Starostka obce Velečín podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny PČR oznamuje:

 

  1. Volby do poslanecké sněmovny PČR se uskuteční ve dnech:

      1. pátek 20. 10. 2017 14,00 – 22,00 hod.

        Sobota 21. 10. 2017 8,00 – 14,00 hod

 

 

2) Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost v budově

Obecního úřadu Velečín č. p. 49

 

 

 

 

 

Lenka Valešová

starostka obce

 

 

Vyvěšeno: 22. 9. 2017

Vyvěšeno na el. desce: 22. 9. 2017

Sejmuto: 20. 10. 2017

Sejmuto na el. desce: 20. 10. 2017

 

 

Vyvěšeno: 22. 9. 2017

Datum sejmutí: 20. 10. 2017

Zodpovídá: Lenka Valešová

Zpět