Obsah

Hlavní výkres - zde ke stažení

Textová část - zde ke stažení

Veřejně prospěššné stavby - zde ke stažení

Koordinační výkres - zde ke stažení

Širší vztahy -zde ke stažení

Základní členění území - zde ke stažení