Obsah

Textová část - zde ke stažení

Tabulka 2 - zde ke stažení

Tabulka 1- zde ke stažení

Výkres předpokládaných záborů - zde ke stažení

Výkres širších vztahů - zde ke stažení

Koordinační výkres - zde ke stažení

Veřejně prospěšné stavby - zde ke stažení

Hlavní výkres - zde ke stažení

Výkres základníhio členění území - zde ke stažení