Obsah

Změna byla vydaná dne 31. 10. 2018 s nabytím účinnosti 27. 11. 2018.

Pořizovatel: Obecní úřad Velečín zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem

www.trtik.net

Zpracovatel: Ing. arch. Alexandra Kasková

Registrační list

Údaje o vydané Změně č. 1 Územního plánu Velečín - zde ke stažení

Hlavní výkres - zde ke stažení

Textová část -  zde ke stažení

Veřejně prospěššné stavby - zde ke stažení

Koordinační výkres - zde ke stažení

Širší vztahy -zde ke stažení

Základní členění území - zde ke stažení