Menu
Velečín

Historie

Obec Velečín se rozkládá na severní hranici Plzeňského kraje, poblíž rozhraní krajů Plzeňského, Severočeského a Středočeského. K Velečínu patří uprostřed lesů skrytá osada Ostrovec.

Založení Velečína se datuje od 10. století. Dvůr si tu vystavěl Velata, po staročesky se pak uvádělo Velatin dvůr, z čehož pak vznikl název Velečín. Záznamy se datují od  13. století, kdy ves náležela Bohuslavu ze Šanova, ale posléze byla jeho syny prodána blatenským křižovníkům. V 16.stol. byl Velečín připojen k Rabštejnu a později k panství petrohradskému. Obec se též na čas stala majetkem žihelského panství, avšak od r.1622 opět náležela k panství petrohradskému.

Velečínští se aktivně zúčastnili povstání nevolníků na Jesenicku proti petrohradské vrchnosti, vzpoura však byla potlačena a deset předních vůdců vzpoury, mezi nimi i velečínský starosta, bylo v Žatci popraveno.

V letech 1868-9 zde byl vystavěn kostel v pseudogotickém slohu, ten byl pak v období socialismu odsvěcen  a přestavěn za účelem využití k obecním činnostem, dnes zde sídlí obecní úřad.

Ostrovec bývala velká osada a již ve 14.stol. tu stála fara a kostel sv.Jana. V husitských válkách byla ves zničena a po r.1420 byla postoupena králem Zikmundem panství rabštejnskému. Od r.1775 byla osada, jež zde vznikla přejmenována Němci, kteří se zde usadili, na Johannesdorf právě podle kostelíka sv.Jana. Ten byl v roce 1757 přestavěn hrabětem Černínem z gotického slohu na barokní.

Vývoj obou obcí ovlivnilo zrušení poddanství r.1781 a neméně pak revoluční r.1848, zejména pak ve složení obyvatelstva (ve prospěch Čechů). To se ale nejvíce projevilo koncem 19. a začátkem 20.století. Češi se zde začali opět usazovat a mnozí čeští rolníci se stali i majiteli půdy. Po dostavění dráhy Plzeň-Duchcov zde pracovali i železniční zaměstnanci. Také v Ostrovci se objevují česká jména.

V r.1885-6 byla ve Velečíně zbudována i škola. Soužití Čechů a Němců zde probíhalo ve zcela přátelském duchu až do r.1935, kdy byla v obci založena Sudetoněmecká strana Henleinova. Od té doby se začal vzájemný dobrý vztah mezi Čechy a zfanatizovanými Němci velice zhoršovat. Docházelo i k atakům místních Němců vůči českým sousedům.

Po skončení 2.sv. války a po vysídlení Němců přicházejí do Velečína i na Ostrovec čeští dosídlenci. Od té doby obě obce procházely érou socializace českého venkova (místní rolníci tvořili JZD) a velice úzce byl život obou obcí spjat i s obcí Pastuchovice.

Dnes obec Velečín a Ostrovec tvoří jeden komplex pod správou obecního úřadu. Obě obce dohromady čítají 62 trvale bydlících obyvatel. V.r.2006 obec zahájila opravu kulturní památky, ostroveckého kostela sv.Jana Křtitele. S opravami se nadále pokračuje.

Obec Velečín

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2